Şefkat-Der'le İlgili Güncel Bilgilere Ulaşmak İçin Lütfen Facebook Hesabımızı Takip Edin.(Şefkat Der)
   
  sefkat-der
  Faaliyetlerimiz
 

 

 

1.Kısa adı,Şefkat-Der olan, Şefkat Kapısı Kimsesizleri Güçsüzleri Barınmasızları Açları ve Zor Durumdakileri Koruma Derneği 1997 yılında kurulmuştur.Şefkat-Der faaliyetlerini tüzüğünde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek doğrultusunda derneğin kuruluş tarihinden itibaren  devam ettirmektedir.Şefkat-Der tüzüğündeki kuruluş amacının 1.maddesinde; ”İnsanlar arasında evrensel dostluğun,dayanışmanın, yardımlaşmanın, hoşgörünün,barışın,sevginin ve saygının yayılmasını  sağlamak; insan haklarına yönelik her türlü faaliyetler yapmakmaddesi bulunmakta olup diğer maddeler de özet olarak belirtilecek olunursa;barınmasız,güçsüz,korunmaya muhtaç,seks kölesi,şiddet mağduru,yoksul, işsiz,korunmaya ve desteğe  muhtaç vb.her cins ve yaştaki  çok zor şartlarda yaşam mücadelesi vermeye çalışan insanlarımız için evsizler sığınakları,kadın sığınma evleri, genç kız sığınma evleri,erkek sığınma evleri,,seks kölesi mağdurları  sığınma evleri ,travesti sığınma evleri ve rehabilitasyon merkezleri açmak,debremzedelerle dayanışmak,kayıp kaybolan kaçırılan insanlarımızın sorunlarının çözümlenmesi için çalışmalar yapmak,yoksulluğun ortadan kalkması için araştırmalar yapmak,yoksulların iş,barınma,eğitim,sağlık,eğitim gibi temel ihtiyaçlarını    karşılamak, evsiz,güçsüz, kimsesiz, şiddet mağduru,işsiz,korunmaya muhtaç insanlarımız  için araştırma geliştirme merkezleri kurmak,bu insanlarımızın haklarını korumak,örnek projeler hazırlamak,bu amaçlar doğrultusunda mitingler,yürüyüşler, imza kampanyaları, konferanslar,paneller vb. düzenlemek,hükümeti,yerel yönetimleri,sivil toplum kuruluşlarını, medyayı yönlendirmek, işbirliği yapmak,kamuoyu oluşturmak vb.şeklinde özetlenebilir.

 

2.Şefkat-Der, faaliyete başladığından bugüne kadar yaşayan barınmasız,şiddet mağduru,fuhuş kölesi vb. en zor şartlarda yaşam savaşı vermeye çalışan 6 binden fazla insanımıza Şefkat Evi,Kadın Sığınma Evi ,Erkek Sığınma Evi,Evsizler Barınma Evi,Misafirhane,Yeni Hayat Evi,Hayata Tutunma Evleri gibi isimlerle kamuoyunun bildiği, ihtiyaçları Şefkat-Der tarafından karşılanan sosyal yardım evlerinin  kapılarını açarak,bu insanlarımızı barındırmış,üretken hale gelmelerine,rehabilite olmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Bu sosyal evlerden özellikle sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumuna bağlı sığınma evlerinde yer bulamayan, huzurevlerine, yetiştirme yurtlarına vb. kamu kuruluşların tesislerine kabul edilmeyen barınmasız, kimsesiz, şiddet mağduru, hayati tehlikesi olanlar,insan ticaretine maruz kalıp seks kölesi haline getirilen insan hakları ihlal edilen,hor görülen,itilip kakılan insanlarımız faydalanması sağlanmıştır.Özellikle Diyarbakır Kadın Dayanışma Merkezi (kamer),Mersin Bağımsız Kadınlar Derneği,Ankara Kadın Dayanışma Vakfı,Adana kadın Meclisi,Karşıyaka Kadın Dayanışma Merkezi ,İstanbul Yakınlarını Kaybeden Aileler Derneği başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarına müracaat eden şiddet mağduru,barınmasız ve insan ticaretine maruz kalmış,hayati tehlikeleri de olan birçok kadının da çocukları olanlar da çocuklarıyla birlikte bir süre sınırlaması olmaksızın sorunları halledilesiye kadar sığınma evlerinden faydalanmaları da sağlanmıştır.Birçok valilik,belediye  ,savcılık,kaymakamlıklardan da bu tür mağdurların barınma taleplerine   olumlu yanıt verilmiştir.(Şefkat-Der tarafından barındırılan ilgili insanlarımızın büyük bir çoğunluğu kadındır) Derneğimizin şu anda Konya’da evsiz,kimsesiz,güçsüz,zor durumdaki insanlarımız için bir toplam 6daireden 30 odadan oluşan 3 katlı Kadınlar Şefkat-Der Hayata Tutunma Evleri,diğeri 2 daireden oluşan Şefkat-Der Erkek Sığınma Evi mevcuttur.Kadınlar Şefkat Barınma evinde sokakta bulduğumuz ,kalacak evi olmayan,eşlerinden  ayrılan kadınlar,aşırı şiddete maruz kalmış kadınlar,kötü yollardan tövbe eden genç kızlar ve kadınlar,eşleri ceza evinde olup mağdur duruma düşen kadınlar,özürlü,çok yaşlı ve yatalak olduklarından dolayı ailesi tarafından bakılmayan,diğer özürlü yaşlı kadınlar ve bu kadınların yanında çocukları olanlarda çocukları ile birlikte kalmaktadır.Herhangi bir süre sınırlaması yoktur.Yine derneğimizin erkekler için tasvip ettiği Erkek Sığınma Evinde,evsiz ,kimsesiz,sahipsiz gençler,yetiştirme yurtlarından,yaşları 18 olduktan sonra ayrılma durumunda bırakılmış,yetim,öksüz gençler,sokaklarda dolaşan,zihinsel ve bedensel özürlü gençler,huzurevlerinin 60 yaşın altında olduğundan dolayı,kabul etmediği orta yaşlı ve yaşlı amcalar vb. kalmaktadır.Bunların her türlü ihtiyacı derneğimiz tarafından karşılanmaktadır.Bu güne kadar dernek olarak 6000 (6bin) kimsesiz,güçsüz,evsiz,dul,yetim insanımızla ilgilerdik.Dernek olarak ülkemizde ki büyük depremde de yaklaşık 200 depremzede aileye kucak açtık.)

 

3.Şefkat-Der, Sokaklarda yaşayan, donmak üzere olan, açlıktan ve donarak ölen insanlarımızın sorunlarına dikkat çekip çözümlenmesi kamuoyu oluşturulması amacıyla sokaklarda yaşama eylemleri, miting, yürüyüş, paneller ve konferanslar tertip etmiştir.

Türkiye’de ilk defa Dünyada ve Türkiye’deki barınmasız aç insanlarımızın, açlıktan ve barınmasızlığından dolayı soğuklardan donarak ölen insanlarımızın sorununu dikkat çekmek

amacıyla kışın bir gününüzü hiçbir şey yiyip içmeden “Sokaklarda Açık Alanlarda Yaşama Eylemi” gerçekleştirmiştir.(12-13 Şubat 2000)

 

 

 

Bu eylemin dünyanın her bölgesinde yapılması uluslar arası sivil toplum kuruluşlarıyla, BM le de temasa geçilmiştir. Yine bu insanlarımızın sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Türkiye’nin bu alanda ilk olma özelliğini taşıyan “Dünya’da ve Türkiye’de Sokaklarda Yaşayan Barınmasız Aç İnsanlar Kalmasın kimse açlıktan ve donarak  ölmesin mitingi” tertip etmiştir.(28 Ocak 2002 )

 

4.Şefkat-Der 2003 ve 2004 yıllarında bir yılda Türkiye’de töre bahanesiyle öldürülen,eşinden boşanmak istediğinden dolayı öldürülen ,tecavüze uğrayıp öldürülen,evlenmeyi birlikte yaşamayı kabul etmediğinden dolayı öldürülen,seks köleliğinden kurtulmak istediği için öldürülen,aile içi cinsel tacize maruz kalarak öldürülen vb..şiddet görerek öldürülen kadınların sorununun feciliğini gösterip bu ihlallerin ortadan kalkması için kamuoyu oluşturmak amacıyla Şiddet Şehitleri Kadınlar Sergisi açmıştır.(Aralık 2003 ve Mart 2004) 2003 yılı içerisinde Türkiye’de eşleri,babaları vb.yakınları tarafından öldürülen yaklaşık 1000 kadının ve 2004 yılında 575 kadının fotoğraf ve haberlerin yer aldığı şiddet şehitleri kadınlar sergisi açarak, yine daha önceki yıllarda kadınların şiddet gördüğü,ütü,merdane,oklava,tencere,kezzap kızgın yağ,sigara ateşi,zincir gibi kadınların şiddet gördüğü elet ve maddeler sergilenerek  da “Şiddet Aletleri Sergisi açarak kadınlara yönelik şiddetin acımasızlığı kamuoyunun dikkatine daha etkili bir şekilde sunulmuş,kamuoyunun dikkatine en çarpıcı şekilde şiddet gündeme getirilerek bu feci sorunun çözümlenmesine gücü nispetinde  katkısını sürdürmüştür.(8 mart  2002-2003-2004 yılı)

 

5.Şefkat-Der, 10 Aralık 2001 Dünya insan Hakları Gününde açlıktan ölenler,sokaklarda yaşayanlar,donarak ölenler,kadın sığınma evlerinin yetersizliği,insan ticareti seks köleliğiyle ilgili yetersiz çalışmalar,yoksullukla gereği gibi mücadele edilmediği vb. görev ihmallerinden dolayı anayasanın ve ilgili kanunların ihlal edildiği gerekçesiyle Hükümet hakkında TBMM’NE ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  suç duyurusunda bulunulmuştur.

 

6.Şefkat-Der,Türkiye’de şiddet mağduru,töre vb.çeşitli sebeplerden dolayı can güvenliği olmayan  kadınlar ,seks kölesi haline getirilmiş kadınlar için faaliyete soktuğu kadın misafirhanelerinin den sonra (Şefkat-Der Hayata Tutunma Evleri),erkekler içinde ilk defa “Erkek Sığınma Evi olarak tanınan faaliyeti gerçekleştirmiştir.(21 Aralık 2001)Halen ilk ve tek olarak bu faaliyet devam etmektedir.Şefkat-Der Erkek Sığınma Evi Avrupa’da da bir ilk olmak özelliği taşımaktadır.

 

7.Şefkat-Der, sosyal, psikolojik ekonomik vb. sorunlardan olayı telekız,hayat kadını,genel kadın travesti,transseksüel,konsomatris,beden işçisi gibi isimlerle anılan en zor şartlarda yaşam savaşı veren insanlarımızla ilgili olarak da, bu dışlanan insan ticaretine maruz kalmış insanlarımızın vesikalarını iptal ettirmek,yeni hayat hakkı elde etmeleri için çaba göstermek,tedavi ve rehabilite etmek gibi son derece önemli faaliyetler içerisinde de bulunmaktadır.

 

8.Şefkat-Der, Türkiye’deki çok büyük facialara yol açan 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde ve Bolu Düzce depremlerinde de yaraların sarılması amacıyla depremzede insanlarımızın Türkiye genelinde boş evlere ve ailelerin yanına yerleştirilmesi çalışması organizesine öncülük ederek aktif rol alarak binlerce depremzede insanımızın barınma sorununun çözümlenmesine belli oranda yardımcı olmuştur. Bu çalışmada başbakanlık kriz merkezi ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmıştır.

 

9.Şefkat-Der genel merkezi İstanbul’dadır. Şefkat-Der Konya Şubemizde bulunmaktadır. Genel Merkezi 1997’den 2005 Ocak ayına kadar Konya olan Derneğimiz; Derneğimize gelen yoğun başvurular, İstanbul’da yardıma muhtaç, evsiz ve kimsesiz insanların yoğunluğunu gösterdiği, Sığınma evlerimize İstanbul’dan yapılan başvuranların oranı oldukça yüksek olması nedeniyle İstanbul’a Taşınmıştır.Şefkat-Der Türkiye’nin değişik bölgelerinde de gönüllüleriyle iş birliği içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir.Şefkat-Der’e bağlı olarak faaliyette bulunmak amacıyla şube açma taleplerini,talepte bulunan sivil toplum çalışması yapmak isteyenleri bağımsız yeni dernekler kurmaya teşvik etmekte,bu insanlara dernek kurmaları için gönüllü danışmanlık ta yapmaktadır.Mesela bu derneklerden biri de Bolu’da faaliyete başlayan Kimsesiz-Der’dir.

 

 

10.Şefkat-Der olarak ; Ülkelerindeki iç çatışma,savaş,açlık,yoksulluk vb sebeplerle kaçarak Türkiye’ye gelen Şuanda Sığınmacı ve mülteci olarak Türkiye’de ikamet eden çoğunluğunu Afrika kökenlilerin oluşturduğu yaklaşık 1000 (bin) Mülteciye de sahip çıktık..Hala Şefkat-Der Hayata Tutunma Evlerimizde 60 kadın ve çocuk,Erkek sığınma evimizde de 25 erkek mülteci barınmaktadır. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen diğer ihtiyaç sahibi insanlarımız gibi mültecilerinde ihtiyaçları derneğimiz tarafından karşılanmakta, çocukların okul işlemleri halledilerek eğitimlerine devam etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca Türkiye’de yaşayan mültecilerin sorunlarına dikkat çekebilmek, toplumsal bir bilinç oluşturmak,Türkiye’de yaşarken ve Türkiye’den ayrıldıktan sonrada ilişkilerin devam etmesi için “Kardeş Aile Kampanyası Başlatılmıştır.”

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Bugün 1 ziyaretçi (14 klik) kişi burdaydı! Şefkat-Der'le İlgili Güncel Bilgilere Ulaşmak İçin Lütfen Facebook Hesabımızı Takip Edin.(Facebook Adresimiz Şefkat Der)  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Sizde Şefkat Gönüllüsü Olun!!