Şefkat-Der'le İlgili Güncel Bilgilere Ulaşmak İçin Lütfen Facebook Hesabımızı Takip Edin.(Şefkat Der)
   
  sefkat-der
  Amacımız:
 

1. İnsanlar arasında evrensel dostluğun, dayanışmanın, yardımlaşmanın hoşgörünün, barışın,sevginin ve saygının yayılmasını sağlamak,insan haklarına yönelik her türlü faaliyetler yapmak;uluslararası,ulusal,bölgesel,yerel olarak insan hakları ihlalleriyle mücadele etmek,insan haklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak,insan hakları raporları hazırlamak, Hükümet,TBMM,Yerel Yönetim,Sivil Toplum Kuruluşlarının İnsan Haklarına yönelik faaliyetlerine katkıda bulunmak iş birliği yapmak ,insan haklarına yönelik danışma görevi yapmak ve yaşam hakları en fazla ihlal edilerek en zor şartlarda yaşam mücadelesi vermeye çalışan evsiz, güçsüz,aç,yoksul, şiddet mağduru, cinsel kurban, töre- namus- kan davası bahanesi mağduru,anayasal haklarından mahrum bırakılmış her türlü insan hakları ihlallerine uğramış insanlarımız için sosyal, hukuksal, ekonomik, psikolojik vb. maddi ve manevi yardım faaliyetleri yapmak;bu insanlarımız için, yönetmeliğe uygun bir şekilde huzurevleri, darülacezeler, yuvalar, aşevleri, okullar, misafirhaneler, hastaneler, mesleki eğitim atölyeleri, işyerleri, kültür merkezleri,evsizler sığınakları, kadın sığınma evleri,genç kız sığınma evleri,erkek sığınma evleri,travesti sığınma evleri,fuhuş mağdurları sığınma evleri,yaşam evleri,yeni hayat evleri,şefkat evleri,şefkat yuvaları ,şefkat kapıları,rehabilitasyon merkezleri vb. açmak,açtırmak ve başta çocuklara ve kadınlara olmak üzere her türlü insan ticaretiyle mücadele etmek.

2.Kimsesiz,güçsüz,barınmasız,aç,cinsel kurban,şiddet mağduru,yoksul,töre-namus-kan davası bahenesi mağdurları vb. Korunmaya muhtaç insanlarımız için araştırma geliştirme merkezleri kurmak, bu insanlarımızın haklarını korumak, bu insanlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulumak amacıyla,hükümete,yerel yönetiklere,sivil toplum kuruluşlarına örnek projeler hazırlamak ve çözüm için kamuoyu oluşturmak.

3.Sosyal, psikolojik, ekonomik vb sorunlardan dolayı telekız, hayat kadını, genel kadın,travesti, transeksüel, konsamatris,beden işçisi gibi sıfatlarla anılan problemli, çok zor durumlara düşmüş, ya da düşürülmüş zor şartlarda yaşam mücadelesi veren mazlum ve mağdur cinsel kurban insanlarımızın her türlü maddi ve manevi sorunlarıyla ilgilenmek,yeni hayat hakkı elde etmeleri için çaba göstermek, ailesi olanları ailelerine kavuşturmak, evlatlıktan reddedilenleri ailesiyle barıştırmak, psikolojik ve bedensel sorunları olanları tedavi ettirmek, vatana, millete, insanlığa faydalı hale getirmek için eğitmek uygun işler bulmak mutlu sıcak yuvalar kurmalarına yardımcı olmak

4. Maddi ve manevi imkansızlıklardan dolayı sokaklarda, inşaat altlarında, otogarlarda, köprü altlarında, yıkıntı köşelerinde, diğer açık ve kuytu alanlarda yaz kış gece gündüz demeden yaşam mücadelesi veren kimsesiz, barınmasız, güçsüz garip insanlarımızı koruma altına almak maddi ve manevi her türlü sorunuyla ilgilenmek.

5. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında koruma altına alınan çocuklarımızın gerek bu kurumlardayken karşılaşmış oldukları sevgisizlik, ilgisizlik, dışlanma, koruyucu ailesinin olmaması, fakir olan öz ailesine dönememesi gibi gerekse bu kurumlarda yaşları dolarak ya da başka sebeplerden dolayı ayrıldıktan sonraki barınma iş eğitim ve evlilik gibi sorunlarını çözmeye çalışmak.

6. Koruma altında olmayan hırsızlık, adam yaralama, kız kaçırma, terör, mafya tetikçiliği gibi birçok suça kolayca yönlendirilebilen sahipsiz sokak çocuklarımızı vatana, millete, insanlığa faydalı hale getirmek için koruma altına almak, eğitmek, üretken hale getirmek, ailesi olanları ailelerine kavuşturmak, barınmasız çocuklar için çocuk köyüyapmak.

7. Eşi vefat etmiş, eşinden ayrılmış, eşi cezaevine girmiş ya da eşi çalışamayacak kadar hasta olan zor durumdaki kadınların, şiddete maruz kalmış kadınların ve bunların çocuklarının; ev kirası, gıda, yakacak, yiyecek, tedavi barınma eğitim ve öğretim vb. ihtiyaçlarını karşılamak, üretken hale gelmelerine yardımcı olmak, korunmaya muhtaç kadınlar ve çocuklar için yönetmeliğe uygun sosyal tesisler açmak.

8. Sokaklarda evsiz, başıboş şuursuzca dolaşan, korunmaya muhtaç, güçsüz zihinsel özürlü ve akıl hastası insanlarımızı koruma altına almak, tedavi ettirmek ve bunlar için yönetmeliğe uygun huzurevleri açmak.

9. Polis, asker vb. şehit ailelerin her türlü maddi ve manevi sorunları ile ilgilenmek (ev kirası, gıda, eğitim, moral vb.).

10. Her ne sebepten olursa olsun ıslahevlerine, cezaevlerine ve tutukevlerine girenlerin, vatana, millete, insanlığa faydalı hale getirilebilmeleri için maddi ve manevi yönden yardımcı olmak.

11. Kaybolan, kaçan ya da kaçırılan insanlarımızın ailelerine kavuşmaları için yardımcı olmak; bu kavuşmayı kolaylaştırmak için kayıpların kaybolanların barınma, gıda, eğitim ve öğretim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak.

12.Alkol, uyuşturucu, sigara, kumar ve fuhuş gibi her türlü kötü alışkanlıkla mücadele etmek.

13. Maddi imkanları iyi olmayan acil hastaların tedavilerinde yardımcı olmak, kimsesiz, güçsüz, fakir hastalar için ücretsiz tedavi olabilecekleri sağlık merkezleri yaptırmak, ihtiyaç sahibi özürlüler için tekerlekli sandalyeler yardımcı araç ve gereçler temin etmek

14. Fakir öğrenciler için burs ayarlamak, yurtlar, sosyal tesisler açmak.

15. Eğitim ve öğretim faaliyetleri için; yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası sosyal yardım faaliyetleri için; çocuk bakım yuvası, kreş ve gündüz bakımevi, huzurevi, aşocağı, sportif faaliyetler için; spor sahası, spor salonu gibi tesisleri derneklerin izinle kurulabileceği tesisler hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak faaliyete sokmak.

16.Depremzedelere ve afetzedelere her türlü yardımda bulunmak gerektiğinde kriz merkezleri ile ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

17.Sokakta yaşayan evsiz insanlarımızı bulundukları yerlerden toplayıp temizleyip ilgili sosyal yardım merkezlerine getirmek, kamuoyu oluşturmak için araçlı gezici acil yardım ekipleri kurmak.

18.Yoksulluğun ortadan kalkması için araştırmalar yapmak, yoksulların; iş, barınma, eğitim, sağlık, gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamak, yoksullar için geçimlerini sağlayabilecekleri işler ayarlamak, yoksullukla mücadelede gerekli olan diğer her türlü sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunmak.

19.Evsiz, güçsüz, kimsesiz, şiddet mağduru, cinsel kurban, işsiz, korunmaya muhtaç yoksul insanlarımız için araştırma geliştirme merkezleri kurmak, bu insanlarımızın haklarını korumak, örnek projeler hazırlamak.

 
  Bugün 1 ziyaretçi (28 klik) kişi burdaydı! Şefkat-Der'le İlgili Güncel Bilgilere Ulaşmak İçin Lütfen Facebook Hesabımızı Takip Edin.(Facebook Adresimiz Şefkat Der)  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Sizde Şefkat Gönüllüsü Olun!!